“Uaifan” în harman sau cum satul Răzeni este conectat la Internet

Нравится

Publicat la 24 Jan, 2011; 4,136 afișări;; 5 comments;

Bravo Pro TV pentru acest reportaj!

Vezi mai mult

Cuvinte cheie în domeniul tineret pentru următorii 4 ani

Нравится

Publicat la 16 Jan, 2011; 3,488 afișări;; 11 comments; tag-uri: ,

Vedeți mai jos programul de guvernare AIE în domeniul tineret, “tradus” printr-o imagine. Click pentru mărire.

inspired by Nicu Calcea

Vezi mai mult

Vezi aici componenta “politici de tineret” din programul de guvernare

Нравится

Publicat la 14 Jan, 2011; 3,541 afișări;; 13 comments; tag-uri:

Vedeți mai jos ce și-a propus Guvernul AIE2 să realizeze în domeniul politicilor de tineret. Chiar dacă nu este unul ideal, textul de mai jos conține angajamente importante. Deci, obiective de guvernare avem. Contează acum să ne consolidăm capacitatea de implementare.

Sub-capitolul “Integrarea socială şi dezvoltarea potenţialului tinerilor”

Obiective de guvernare:
1. Crearea condiţiilor pentru realizarea plenară a potenţialului tinerilor în viaţa politică, socială, economică şi culturală a ţării.
2. Asigurarea accesului tinerilor la servicii de educaţie şi de informare.
3. Crearea condiţiilor pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor şi crearea locurilor de muncă pentru tineri.
4. Consolidarea capacităţilor umane şi instituţionale ale sectorului asociativ de tineret.

Acţiuni prioritare

Realizarea plenară a potenţialului tinerilor în viaţa politică, socială, economică şi culturală a ţării:
• Încurajarea angajării tinerilor bine pregătiţi în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
• Susţinerea participării tinerilor şi a organizaţiilor de tineret în procesul decizional;
• Stimularea voluntariatului în rîndul tinerilor;
• Dezvoltarea structurilor de autoguvernare a elevilor şi studenţilor;
• Consolidarea reţelei consiliilor locale ale tinerilor;
• Crearea mecanismelor de facilitare la procurarea locuinţelor de către tineri.

Asigurarea accesului tinerilor la servicii de educaţie şi de informare:
• Dezvoltarea competenţelor profesionale ale tinerilor în baza cererii de pe piaţa muncii;
• Elaborarea unui curriculum integrat pentru orientarea vocaţională a adolescenţilor şi consilierea profesională a tinerilor;
• Îmbunătăţirea procesului educaţional prin informatizarea instituţiilor de învăţămînt şi promovarea serviciilor electronice de educaţie (învăţămînt on-line, biblioteci on-line, softuri educaţionale etc.);
• Construcţia şi modernizarea căminelor pentru elevi şi studenţi prin programe de parteneriat public-privat;
• Introducerea unui mecanism de granturi şi credite de studiu pentru tineri în baza criteriilor sociale şi de performanţă;
• Stimularea dezvoltării parteneriatelor dintre instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova şi cele din străinătate, pentru a stimula mobilitatea elevilor şi studenţilor în spaţiul educaţional internaţional;
• Asigurarea accesului gratuit al tinerilor din familiile socialmente vulnerabile şi al celor instituţionalizaţi la educaţie şi instruire profesională;
• Construcţia şi reabilitarea taberelor şcolare/universitare în fiecare raion prin parteneriate public-private;
• Dezvoltarea sistemului de burse sociale şi orientarea profesională a tinerilor socialmente vulnerabili.

Crearea condiţiilor pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor şi crearea locurilor de muncă pentru tineri:
• Elaborarea şi implementarea Programului naţional de susţinere a tinerilor întreprinzători în lansarea şi dezvoltarea propriilor afaceri;
• Încurajarea dezvoltării afacerilor iniţiate de tineri în mediul on-line (ex.: domen-uri .md gratuite, hosting gratuit etc.);
• Îmbunătăţirea cadrului regulatoriu la iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri de către tineri;
• Oferirea serviciilor de informare, consultanţă şi instruire pentru tinerii antreprenori;
• Dezvoltarea serviciilor de asistenţă a tinerilor în vederea orientării profesionale şi angajării în cîmpul muncii;
• Stimularea agenţilor economici la angajarea tinerilor;
• Încurajarea cooperării între angajatori, autorităţile publice centrale, instituţiile de învăţămînt şi organizaţiile de tineret.

Consolidarea capacităţilor umane şi instituţionale ale sectorului asociativ de tineret:
• Revizuirea cadrului legislativ cu privire la tineret şi armonizarea lui la standardele europene;
• Susţinerea colaborării dintre autorităţile publice şi mediul asociativ de tineret conform principiului de co-management al Consiliului Europei;
• Consolidarea capacităţilor de obţinere a asistenţei tehnice şi financiare externe prin dezvoltarea potenţialului sectorului asociativ de tineret şi al specialiştilor pe politici de tineret de la nivel local şi central;
• Dezvoltarea infrastructurii de tineret la nivel local şi naţional (centre de tineret, consilii locale ale tinerilor, ziare şi posturi de radio ale tinerilor etc.);
• Majorarea bugetului pentru acţiuni de tineret şi perfecţionarea cadrului legal de acordare a granturilor pentru tineri;
• Consolidarea parteneriatelor cu structurile de tineret ale organizaţiilor internaţionale (Consiliul Europei şi Uniunea Europeană) şi sporirea rolului Republicii Moldova în dezvoltarea politicilor de tineret la nivelul Europei de Sud-Est;
• Promovarea mobilităţii şi a schimburilor de tineret;
• Diminuarea exodului şi crearea condiţiilor pentru revenirea tinerilor în ţară;
• Prevenirea migraţiei ilegale în rîndurile tinerilor prin organizarea campaniilor naţionale de informare;
• Dezvoltarea serviciilor pentru tineri privind modul de viaţă sănătos, petrecerea timpului liber şi prevenirea violenţei şi abuzului.

Vezi mai mult

Propunerea bloggerilor: Sportivul Vadim Vacarciuc în fruntea Ministerului Tineretului și Sportului. Dle Ghimpu, Dvs. ce spuneți?

Нравится

Publicat la 13 Jan, 2011; 5,823 afișări;; 39 comments; tag-uri: ,

Politicile de tineret sunt un domeniu în care am lucrat 7 ani, pe care îl cunosc și doresc să-mi aduc contribuția pentru dezvoltarea lui. Astfel, nu pot rămâne indiferent în momentul în care se decide soarta viitorului ministru al Tineretului și Sportului.

Portofoliul tineretului și sportului a revenit Partidului Liberal. Liderul formațiunii Mihai Ghimpu a anunțat că păstrează toți miniștrii în funcție. E o decizie suverană a PL, pe care o respect, dar care poate însemna și pierderi de imagine.

De ce? Vedeți mai jos câteva articole:
1. ”Tăietorul de panglici”
2. Un, doi! Pe Cebanu la… unde vrei, numai nu MTS
3. Aceeași greblă, același Ciobanu
4. CdN: 9-6=2!
5. Ion Cebanu, ministru, sau iar doar sperietoare de grauri în livada cu cireşi?
6. 9-6=2
7. Ion Cebanu – NU ! Vadim Vacarciuc – DA!

Sigur că Ion Ciobanu a avut o misiune dificilă în fruntea Ministerul Tineretului și Sportului, deoarece a fost pus în situația de a crea de la zero acest minister. În primul an (electoral) de activitate, MTS a avut și un buget mic, dar și capacități limitate de administrare (ex: o singură direcție programe de tineret cu 5 oameni). Astfel, rezultatele ministerului sunt mici.

Cu toate neajunsurile sale, Ion Ciobanu este un băiat bun. Îl cunosc și îl apreciez ca persoană. S-a afirmat ca un consilier activ și cu mesaj în cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Din punctul meu de vedere, Ciobanu ar fi un mai bun viceministru al Justiției (spre exemplu, are și cunoștințe în domeniu) decât un ministru al Tineretului și Sportului (unde inițial nu a avut nici cunoștințe și nici experiență).

Sigur că atât ONG-urile de tineret, cât și celelalte persoane din domeniu (adică inclusiv și eu), vor lucra cu ministrul tineretului și sportului, indiferent de cine va fi el.

Dar, să revin la articolele de mai sus. Sandu Grecu, un expert în sportul din Republica Moldova, a avansat candidatura sportivului Vadim Vacarciuc, deputat PL, în fruntea Ministerului Tineretului și Sportului. O idee bună! Dvs., dle Ghimpu, ce spuneți?

Vezi mai mult

Larry Livingstone despre politicile de tineret promovate de PCRM

Нравится

Publicat la 12 Jan, 2011; 3,666 afișări;; 5 comments; tag-uri: ,

Am râs cu poftă. Vă recomand și vouă să vedeți acest video.

Vezi mai mult

Matematica politică a lui Mihai Ghimpu

Нравится

Publicat la 05 Jan, 2011; 4,573 afișări;; 39 comments; tag-uri: ,

Dacă nu primește acordul PLDM și PD pentru revizuirea Constituției, atunci PL nu va vota Programul de guvernare. Ideea este un produs al imaginației lui Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal, lansată la 5 ianuarie în cadrul emisiunii Fabrika de la Publika TV.

Explic pe scurt de ce declarația lui Mihai Ghimpu nu are nimic în comun cu realitatea. Pentru modificarea Constituției sunt necesare voturile a 2/3 dintre deputații din Parlament (67 de voturi). AIE deține 59 de mandate în Parlament. Deci, pentru reforma Constituțională (de altfel, o reformă necesară!) mai sunt necesare cel puțin alte 8 voturi ale deputaților comuniști. Astfel, dincolo de viziunile politice diferite, condiționarea votului pentru Programul de guvernare (învestirea Guvernului) cu un acord al PLDM și PD pentru revizuirea Constituției este o fantezie cel puțin din punct de vedere matematic.

Reforma Constituțională este un proiect necesar, care va putea fi realizat doar printr-un acord al tuturor celor patru partide din Parlament. Nu este suficient acordul PLDM și PD, deoarece sunt necesare și voturile comuniștilor. În schimb, programul de guvernare este proiectul AIE, ține în primul rând de activitatea Guvernului (Constituția se modifică de Parlament) și trebuie votat împreună cu învestirea executivului până la 14 ianuarie 2011. Sunt proiecte diferite cu termene diferite și actori diferiți.

Vezi mai mult

Discuție publică: Una dintre soluțiile reale pentru angajarea tinerilor în câmpul muncii

Нравится

Publicat la 05 Jan, 2011; 3,624 afișări;; 12 comments; tag-uri: , ,

Am citit azi un articol bun și bine scris de către Natan Garstea, care prezintă una dintre soluțiile pentru stimularea agenților economici de a angaja tinerii în câmpul muncii. Recomand să-l citiți integral aici. Pentru cei lenoși prezint mai jos principalele teze:

- Cea mai mare problemă pentru angajatori la remunerarea persoanelor sunt contribuțiile de asigurări sociale de stat, care astăzi constituie 23% din suma salariului și sunt achitate de către patron;

- E suficient ca salariile persoanelor nou-angajate în câmpul muncii să fie scutite de această plată pe o perioadă de trei ani (…) Companiile ar primi un stimul real să angajeze tineri;

- Desigur, există și un șir de probleme în acest mecanism. Cea mai importantă este diminuarea încasărilor la CNAS. Această diminuare va trebui să fie compensată de la bugetul de stat, ea trebuie asumată ca fiind costul susținerii tinerilor. Oricum, nu trebuie exagerată mărimea acestui cost – tinerii, de regulă, sunt cea mai prost plătită categorie a angajaților, cheltuielile suportate de buget nu vor fi atât de mari;

- Și, desigur, vor apărea sheme autohtone de evaziune, bazate pe această scutire, gen toate salariile din companie sunt scrise pe un tânăr care a fost angajat acum câteva săptămâni. Se poate evita plafonând mărimea salariului scutit de plăți la 2-3 salarii medii pe economie.

Ale mele “5 copeici” despre propunerea lui Natan:
Chiar dacă nu este una nouă, propunerea este binevenită. Pentru ca să fie implementată este necesar ca ideea să se regăsească în Programul de guvernare a AIE pentru anii 2011-2014 și, ulterior, să existe suficientă voință politică și capacitate de implementare pentru a fi realizată.

Prima etapă sper să o trecem cu brio. Într-un program de guvernare nu poți prevedea mecanismul descris de Natan, ci doar ideea – “Stimularea fiscală a agenților economici la angajarea tinerilor”. Pot spune că avem un draft foarte bun ca punct de pornire pentru segmentul politicilor de tineret. Să vedem care va fi “compromisul rezonabil” între partidele din AIE. Ulterior, revenim la acest subiect.

Vezi mai mult