Vezi ce îşi propune Guvernul Filat pentru dezvoltarea sportului

Нравится

Publicat la 25 Sep, 2009; 2,520 afișări;; 4 comments; tag-uri: ,

Obiective de guvernare
1.    Promovarea prioritară a modului sănătos de viaţă.
2.    Reabilitarea infrastructurii sportive.
3.    Susţinerea sportului de performanţă.

Acţiuni prioritare:
•    Perfecţionarea şi dezvoltarea cadrului juridic cu identificarea mecanismelor de stimulare a parteneriatului public-privat în scopul atragerii investiţiilor în domeniu;
•    Elaborarea şi implementarea unui Program naţional de propagare a modului de viaţă sănătos, prin implicarea instituţiilor sportive şi educaţionale, ONG-urilor, autorităţilor şi instituţiilor publice, donatorilor;
•    Desfăşurarea diverselor competiţii locale şi zonale la diferite ramuri de sport pe diferite categorii de vîrstă şi sociale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi şi veteranilii sportului;
•    Susţinerea iniţiativelor private pentru restabilirea, lărgirea reţelei de cluburi, secţii şi complexe sportive, reabilitarea terenurilor sportive, teritorii pentru odihna populaţiei;
•    Stimularea, inclusiv prin parteneriat public-privat, a construcţiei şi/sau modernizării bazelor sportive pentru loturile naţionale;
•    Promovarea sporturilor naţionale;
•    Perfecţionarea mecanismelor de susţinere a sporturilor de performanţă, precum şi de interacţiune cu organizaţiile de specialitate din domeniu;
•    Sprijinirea reabilitării psihologice şi fizice în urma traumelor a sportivilor de performanţă;
•    Identificarea mecanismelor de protecţie socială sporită a veteranilor sportului;
•    Susţinerea medicinii sportive şi a cercetării în domeniul culturii fizice şi sportului;

Vezi mai mult

Vezi aici ce îşi propune Guvernul Filat pentru dezvoltarea politicilor de tineret

Нравится

Publicat la 25 Sep, 2009; 2,190 afișări;; 2 comments; tag-uri:

Obiective de guvernare:
1.    Crearea condiţiilor pentru realizarea plenară a potenţialului tinerilor în viaţa politică, economică, socială şi culturală a ţării.
2.    Promovarea şi dezvoltarea politicilor de protecţie socială a tinerilor şi familiilor tinere;
3.    Crearea condiţiilor pentru integrarea social-economică a tinerilor vulnerabili şi excluşi social.
4.    Diminuarea exodului forţat şi crearea condiţiilor pentru revenirea tinerilor în ţară.

Acţiuni prioritare:
•    Perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional pentru promovarea politicilor de tineret;
•    Dezvoltarea reţelei de servicii de asistenţă a tinerilor în vederea orientării profesionale, angajării în cîmpul muncii, iniţierii unei afaceri, dezvoltării abilităţilor economice, integrării sociale etc.;
•    Sprijinirea dezvoltării reţelei Centrelor pentru Tineri şi a grupurilor locale de iniţiativă pentru tineri;
•    Crearea mecanismelor de facilitare la procurarea locuinţelor de către tinerii specialişti, inclusiv prin sistemul ipotecar;
•    Promovarea mecanismelor pentru protecţia şi integrarea socială a tinerilor aflaţi în dificultate;
•    Stimularea creditării preferenţiale a afacerilor mici iniţiate de tineri;
•    Încurajarea sistemului de burse sociale;
•    Asistarea administraţiilor locale în facilitarea accesului tinerilor la servicii;
•    Asigurarea unui serviciu complex de asistenţă medicală şi psihosocială în instituţiile de învăţămînt;
•    Diversificarea serviciilor adresate tinerilor în domeniul informării, petrecerii timpului liber, modului sănătos de viaţă, prevenirii violenţei şi abuzului, manifestării aptitudinilor şi talentelor etc.;
•    Susţinerea participării tinerilor şi a organizaţiilor de tineret la procesul decizional la toate nivelele;
•    Promovarea mobilităţii şi a schimburilor de tineret.

Vezi mai mult

AIE şi-a asumat o responsabilitate majoră faţă de tinerii din Republica Moldova!

Нравится

Publicat la 18 Sep, 2009; 4,880 afișări;; 19 comments; tag-uri: ,

Am o noutate bună! În următorii ani vor fi implementate politici de tineret, care vor îmbunătăţi viaţa tinerilor din Republica Moldova. Primul pas a fost făcut prin crearea Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS).

Cred că ar trebui să urmeze crearea structurilor raionale şi locale pentru lucrul cu tinerii, formarea unei conduceri competente a MTS, revizuirea Strategia pentru tineret 2009 – 2013, însoţită de alocările bugetare necesare.

Criticii ar putea spune că orice minister solicită cheltuieli suplimentare. De acord! Dar, existenţa acestui minister va permite să fie atrase şi fonduri importante de la donatorii internaţionali, cum ar fi Banca Mondială, agenţiile ONU, Consiliul Europei, Uniunea Europeană etc. Aceşti bani vor fi destinaţi creării unui mediu, în care tinerii să poată iniţia o afacere, să procure mai uşor o locuinţă, să trăiască în cămine studenţeşti moderne, să poată participa la viaţa societăţii, inclusiv să fie susţinut sportul de masă şi cel de performanţă etc. Deci, ministerul este doar un instrument pentru a realiza politicile de tineret şi nu un obiectiv în sine!

Pe twitter şi facebook deja se caută persoanele, care au „meritul” creării acestui minister. Dincolo de recomandările organizaţiilor de tineret ale partidelor politice şi ale consultanţilor din domeniul tineret, responsabilitatea acestei decizii aparţine Alianţei pentru Integrare Europeană!

Repet, AIE şi-a asumat o responsabilitate majoră faţă de tinerii din Republica Moldova! A fost făcut abia primul pas. Lucrul greu abia începe! ;)

Vezi mai mult

AIE gafează! Vor să facă „o caricatură” de minister: tineret + turism = INADMISIBIL!

Нравится

Publicat la 16 Sep, 2009; 5,892 afișări;; 53 comments; tag-uri: , ,

E de datoria mea să trag alarma: Alianţa pentru Integrare Europeană îşi propune să creeze Ministerul Tineretului, Sportului şi… Turismului! O caricatură de minister şi o combinaţie de domenii, care nu au nicio legătură unul cu altul. Aşa ceva nu se poate!

Am verificat informaţia din câteva surse din interiorul AIE şi se confirmă.

Am criticat constant Anul Tineretului, iniţiat de comunişti, pentru că era o iniţiativă menită să colecteze voturile tinerilor. Şi merita să fie criticată!

În momentul în care vom avea o nouă guvernare, societatea are aşteptări mari, inclusiv tinerii care au contribuit în mod semnificativ la victoria actualei opoziţii în alegeri. Au existat multe promisiuni în campania electorală că domeniul tineret va fi unul prioritar pentru noua guvernare. Dar, în acest moment, AIE riscă să gafeze, dacă va forma Ministerul Tineretului, Sportului şi Turismului. Va fi un minister nefuncţional, care se va ocupa mai mult de turism şi aproape deloc de tineret. Şi această gafă, la fel, merită a fi penalizată!

Atrag atenţia că sectorul neguvernamental de tineret va reacţiona negativ la o astfel de decizie. Astfel, în loc să-l transforme în partener, noua guvernare riscă să-şi antagonizeze organizaţiile neguvernamentale de tineret.

Invit liderii Alianţei să consulte experţi din domeniul tineret şi să afle poziţia lor la acest subiect.

Deci, în final, reiterez că un astfel de minister reprezintă o combinaţie nereuşită de domenii, care nu au nicio legătură unul cu altul. Aşa ceva nu se poate!

Vezi mai mult

O propunere referitor la organigrama Ministerului Tineretului şi Sportului şi „infrastructura” domeniului tineret la nivel naţional

Нравится

Publicat la 14 Sep, 2009; 6,728 afișări;; 24 comments; tag-uri: ,

AIE a anunţat că va fi creat Ministerul Tineretului şi Sportului. Deşi mai planează semne de întrebare, sunt sigur că liderii Alianţei au suficientă maturitate politică să formeze un minister funcţional, fără domeniul „turism”. Aceasta a fost recomandarea Organizaţiilor de tineret ale partidelor membre ale AIE, cât şi a experţilor. Nu este un moft. Tinerii se confruntă cu multiple probleme sociale şi doar un minister funcţional va putea interveni eficient. Lucrurile sunt clare. Aşteptăm decizia finală a AIE.

Până atunci, vin cu o propunere referitor la organigrama viitorului Minister al Tineretului şi Sportului (MTS) şi a modului în care respectivul minister poate interacţiona cu celelalte ministere şi sectorul neguvernamental de tineret. Această propunere reiese din experienţa de până acum în domeniul politicilor de tineret din Republica Moldova, la care s-au adăugat şi ideile, care îmi roiesc prin cap.

Deci, Ministerul Tineretului şi Sportului ar urma să fie divizat în două domenii principale: politici de tineret şi sport, care ar urma să fie coordonate fiecare de câte un vice-ministru. Urmează să existe şi câteva direcţii, capabile să susţină activitatea ambelor domenii „tineret” şi „sport”, cum ar fi „strategie, planificare şi evaluare” sau „armonizarea legislaţiei”. De asemenea, bugetul ar urma să fie separat pentru „activităţi sportive” şi „politici de tineret”, iar MTS – o autoritate de stat cu circa 50 de angajaţi (fă click pe imagine pentru calitate maximă).

Totuşi, existenţa acestui minister este prea puţin pentru ca probleme tinerilor din Republica Moldova să fie soluţionate. Pe lângă o conducere competentă a viitorului minister, urmează să existe şi o „infrastructură” la nivel naţional, care să susţină implementarea politicilor MTS. În acest sens, Ministerul Tineretului şi Sportului urmează să interacţioneze atât cu celelalte ministere pentru implementarea politicilor intersectoriale şi transversale, cât şi cu sectorul neguvernamental de tineret. Un rol aparte îi revine Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova, care urmează să fie unul dintre partenerii principali ai MTS. Plus, la nivel raional se impune necesitatea unor direcţii de tineret şi sport, iar la nivel local – câte un lucrător în domeniul tineretului şi sportului (fă click pe imagine pentru calitate maximă).

Ceea ce vedeţi mai sus nu este un document final, ci doar o propunere, care urmează să fie discutată şi îmbunătăţită. În acest sens, sunt binevenite opiniile persoanelor, care cunosc domeniul de tineret şi sport.

PS: Despre acest subiect a mai scris şi bloggerul Sandu Grecu, jurnalist sportiv. Este un punct de vedere sănătos, care solicită schimbarea de atitudine a autorităţilor faţă de sportul de performanţă şi majorarea bugetului. Apreciez. Se cere şi o precizare: va exista un buget corespunzător, doar atunci când domeniul tineret şi sport va fi cu adevărat o prioritate a statului. Altfel spus, crearea Ministerului Tineretului şi Sportului reprezintă instrumentul, prin care statul va realiza această prioritate.

Vezi mai mult

(foto) Impresii de călătorie: Castelul de la Miclăuşeni, Mitropolitul Basarabiei şi Patriarhul României

Нравится

Publicat la 14 Sep, 2009; 4,130 afișări;; 3 comments; tag-uri: , , ,

În week-end am fost într-o scurtă călătorie în România. Am vizitat oraşul Roman şi castelul de la Miclăuşeni. Castelul este unul minunat, datat din sec. XV-lea, care a aparţinut familiei Sturdza. I-am făcut şi o poză. În preajma castelului am găsit şi o caretă, pe care scria „nu atingeţi!” :)

În or. Roman a avut loc un eveniment religios, în cadrul căruia Episcopia Romanului a fost ridicată în rang de Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului. Cu această ocazie, am reuşit să-i cunosc pe IPS Petru, Mitropolitul Basarabiei (stânga), şi PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (dreapta). Am rămas plăcut surprins de abordarea profundă a acestora faţă de problemele tinerilor.

Printre mulţime, l-am zărit şi pe preşedintele României Traian Băsescu, prezent şi el la eveniment.

Atât pentru azi. Hai, fugi la lucru! E început de săptămână şi avem multe de făcut ;)

Vezi mai mult

Cedează AIE, se destramă PCRM sau vor fi alegeri anticipate?

Нравится

Publicat la 09 Sep, 2009; 3,190 afișări;; 17 comments; tag-uri: ,

Situaţia politică se complică. PCRM nu vrea să cedeze puterea în mod democratic. Ţurcan declară că formaţiunea comunistă nu va vota pentru candidatura AIE (a se înţelege Marian Lupu) la funcţia de şef al statului.

Acest lucru presupune că PCRM, în mod oficial, anunţă că va boicota alegerea şefului statului. Din punctul meu de vedere, există 3 scenarii:

1. Cedează AIE. Se are în vedere că se destramă alianţa sau îşi revizuieşte poziţia şi propune o candidatură convenabilă pentru PCRM. Varianta mi se pare total nerealistă. AIE se află pe poziţii de forţă şi nu cred că va ceda. Toate partidele membre sunt suficient de mature şi conştiente că îşi aleg propriul deces politic după „un mariaj” cu PCRM.

2. Se divizează PCRM. Deşi, în mod oficial, declară că va boicota alegerea şefului statului, PCRM este, totuşi, un partid cu multe interese şi conflicte interne. În cadrul PCRM există mai multe cercuri de interese (inclusiv deputaţi comunişti!), care sunt nemulţumiţi de decizia oficială a partidului. Astfel, ne putem aştepta la unele plecări din sânul comuniştilor sau conflicte interne. Varianta este posibilă, mai ales în contextul în care deputaţii de pe ultimele locuri de pe lista comuniştilor sunt conştienţi că nu vor mai ajunge în viitorul Parlament, iar cercurile de afaceri din apropierea PCRM se simt în poziţie de şah.

3. Se organizează alegeri parlamentare anticipate. Dacă PCRM boicotează alegerea preşedintelui ţării, după două încercări nereuşite, preşedintele în exerciţiu va anunţa dizolvarea Parlamentului şi organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Aici e cazul să precizez că legislaţia electorală nu permite organizarea alegerilor anticipate în viitorul apropiat, decât doar cel devreme anul viitor. Astfel, Mihai Ghimpu, care va prelua temporar fotoliul şefului statului, ar putea anunţa organizarea alegerilor anticipate şi la mijlocul anului viitor. Şi acest senariu este posibil, dacă AIE nu va reuşi să atragă voturile a cel puţin 8 deputaţi comunişti.

Indiferent dacă situaţia va evolua în baza scenariului doi sau trei, AIE urmează:

1. să scoată televiziunea publică „Moldova 1” de sub controlul comuniştilor (rectificare);
2. să formeze rapid un Guvern funcţional, care să poată prezenta primele rezultate pozitive în cel mult jumătate de an de guvernare,
3. să păstreze coeziunea în cadrul AIE.

Dacă se îndeplinesc aceste puncte, victoria partidelor membre ale AIE va fi una zdrobitoare în faţa comuniştilor, care le-ar putea asigura şi o posibilă majoritate constituţională în viitorul Parlament.

Cel mai mare duşman al PCRM este însăşi conducerea PCRM, care trăieşte într-o realitate paralelă şi gafează la fiecare pas. AIE urmează să speculeze aceste greşeli şi să obţine avantaje politice.

Vezi mai mult

(video) Ministerul Tineretului şi Sportului. Fără educaţie! Şi fără turism!

Нравится

Publicat la 03 Sep, 2009; 5,165 afișări;; 18 comments; tag-uri: ,

Liderii Alianţei pentru Integrare Europeană discută despre structura viitorului Guvern. Sunt interesat de acest subiect. Dar, în mod special, mă interesează care va fi decizia liderilor Filat, Ghimpu, Lupu şi Urechean referitor la structura guvernamentală din domeniul tineret.

Scriam anterior că a fost redactat un document cu propuneri pentru componenta tineret din cadrul programului de guvernare al AIE, 2009 – 2013. Una dintre recomandările din acest document era crearea Ministerului Tineretului şi Sportului (sper să fiu iertat de colegi că am făcut public acest punct, dar subiectul este unul de maximă actualitate şi importanţă şi merită să fie discutat public).

Din informaţiile pe care le deţin, ideea este agreată şi susţinută în interiorul AIE. Totuşi, există voci (e şi firesc să fie într-o structură democratică!), care doresc menţinerea domeniului tineret în componenţa Ministerului Educaţiei şi Tineretului sau alipirea lui la domeniul turismului.

Din punctul meu de vedere, dacă va fi anexat la educaţie sau la turism, domeniul tineret va fi marginalizat. Acest lucru a fost demonstrat pe parcursul ultimilor ani. Deşi declarau că tineretul este o prioritate în stat, autorităţile centrale păstrau o direcţie pentru tineret (în componenţa unor departamente sau ministere), formată din câţiva oameni, care nu reuşeau fizic să se ocupe la modul serios de politici de tineret. A venit timpul ca vorbele să fie însoţite de fapte.

Deci, soluţia corectă în acest moment este crearea Ministerului Tineretului şi Sportului. Fără educaţie! Şi fără turism! Anterior, am prezentat şi o serie de argumente pentru crearea unei autorităţi naţionale în domeniul tineret.

Îmi aduc aminte că, la finele emisiunii „În PROfunzime” de la Pro TV Chişinău din 8 august, Vlad Filat, liderul PLDM, declara că debarcarea comuniştilor de la putere este şi datorită participării active a tinerilor în alegerile din 29 iulie. Acum, Vlad Filat este candidatura oficială a AIE pentru funcţia de premier şi sunt sigur că va pune în aplicare cele expuse în materialul video de mai jos, astfel încât tinerii să reprezinte cu adevărat o prioritate a autorităţilor statului:

Vezi mai mult